Masters Tours 2017

Masters Tours Judo, Tournoi Kata

DSC_0448 DSC_0243 DSC_0273 DSC_0282 DSC_0287 DSC_0295 DSC_0321 DSC_0336 DSC_0424 DSC_0441 DSC_0008 DSC_0014 DSC_0149 DSC_0211 DSC_0258 DSC_0261 DSC_0266 DSC_0281 DSC_0282 DSC_0303 DSC_0333 DSC_0372 DSC_0415 DSC_0446 DSC_0462 DSC_0721 DSC_0725 DSC_0727 DSC_0311 copie DSC_0162 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0190 DSC_0202 DSC_0209 DSC_0268